Výsledky turnaje v Havířově


Turnaj č.321 v Havířově 12.9.2020

Na třetí pokus se nakonec v této komplikované sezóně podařilo turnaj v Havířově uspořádat!
Přijelo na něj 83 (13 žen a 70 mužů) statečných včetně některých ze Slovenska!
Novým vítězem se stal v kategorii M85 Emil Orlík z Ostravy. Je tak nejstarším novým
vítězem v historii ČMKV. V listopadu bude Emilovi 86 let a členem Klubu je již 17 let!
Tabulka hráčů a hráček kteří se umístnili na 1 - 3 místě a vítězů Malého finále:

kategorie počet
hráčů
1.místo 2.místo 3.místo MF
W40 2 Dusilová Mezerová - -
W50 2 Klempířová Jašková - -
W60 4 Pocísková Klišová 3)Járová, 4)Volková -
W70 4 Solařová Maršíková J. 3)Borecká, 4)Dufková -
W80 1 Švecová - - -
M40 4 Černý Provazník 3)Hrabec, 4)Lang -
M50 13 Jašek Mesároš Kočvara, Vaculík Krček
M60 6 Zadubenec M.(SVK) Vrtal 3)Dudášik(SVK), 4)Vilímek -
M65 13 Blatný Schwan 3)Kratochvíl R., 4)Šimonovský Hofman
M70 16 Just Matějíček Novotný Ed., Rakovický Kovaříček
M75 10 Schlappl Valárik(SVK) Bouček, Votípka Molitoris
M80 6 Stania Jaško(SVK) 3)Vlk, 4)Kyncl -
M85 2 Orlík Pácal - -