Výsledky turnaje v Jaroměři


Turnaj č.322 v Jaroměři 10.10.2020

Na říjnový turnaj, konající se pouze 2 dny před uzavřením všech vnitřních sportovišť
a zákazu konání všech sportovních akcí, přijelo do Jaroměře 76 (12 žen a 64 mužů) hráčů!
Turnaj se díky obětavým organizátorům mohl uskutečnit, při dodržení všech hygienických
nařízeních, i v této neradostné době! Bohužel bez slovenských hráčů, kterým se do cesty postavila
nutnost po návratu do vlasti absolvovat buď karanténu nebo podstoupit test na koronavirus.
Novým vítězem se stal v kategorii M40 Petr Novotný a v kategorii W40 Jitka Janoušková,
které k jejímu vítězství stačilo pouze přijet, byla totiž ve W40 sama. Takto zaznamenala
první vítězství doposud pouze jedna hráčka - v roce 1990 se to stalo Elišce Krejčové!

Tabulka hráčů a hráček kteří se umístnili na 1 - 3 místě a vítězů Malého finále:

kategorie počet
hráčů
1.místo 2.místo 3.místo MF
W40 1 Janoušková - - -
W50 3 Klempířová Fojtíková Hardubejová -
W60 4 Klišová Tenglová 3)Matoušková, 4)Cigánková -
W70 3 Solařová Maršíková J. Borecká -
W80 1 Švecová - - -
M40 8 Novotný P. Tisoňu 3)Hauschwitz, 4)Příborský Křehnáč
M50 11 Slováček Sagáčik Jašek, Kočvara M. Mesároš
M60 6 Wagner Vrtal 3)Kratochvíl J., 4)Vykysalý -
M65 11 Schwan Švesták 3)Valenta, 4)Šimonovský Ducháč
M70 10 Just Matějíček 3)Novotný Ed., 4)Kučera J. Malčák
M75 9 Schlappl Votípka 3)Bouček, 4)Břeský Molitoris
M80 4 Stania Sejpka 3)Vlk, 4)Kyncl -
M85 5 Mikula Orlík 3)Pácal, 4)Provazník -