Výsledky turnaje v Praze


Turnaj č.334 v Praze 3.9.2022

Na první turnaj po prázdninové pauze přijelo do Prahy celkem 197 hráček a hráčů (38 + 159)!
Opět byla kategorie W40 sloučena s W50 pro nedostatek hráček (3).
Hrálo se na 20 stolech a turnaj byl ukončen ve 21:00.

Fotky z turnaje od Jána Kubindy najdete zde!

Tabulka hráčů a hráček kteří se umístnili na 1 - 3 místě a vítězů Malého finále:

kategorie počet
hráčů
1.místo 2.místo 3.místo MF
W40 a W50 3 + 14 Daubnerová (SVK) Veiglová (W40) 3)Pospíšilová, 4)Teglová Janoušková (W40)
W60 10 Smištíková Gillanyiová (SVK) Szellová (SVK), Volková (SVK) Tenglová
W70 7 Solařová Maršíková J. Borecká, Goldová Adamová
W80 4 Potůčková Švecová 3)Štanclová, 4)Krejčová -
M40 15 Macela Škuril (SVK) Juhász, Kuba M. Mlejnek
M50 26 Kuba J. Sagáčik Jelínek, Kočvara M. Provazník
M60 16 Zábranský Kepl Hardubej, Vrtal Blaško
M65 18 Studecký Cinibulk Bělovský, Flanderka Rákosník
M70 37 Just Švesták Ducháč, Rakovický Remeš
M75 30 Matějíček Kučera J. Malčák, Regner Bala
M80 12 Jaško (SVK) Holoda (SVK) Miklovič (SVK), Vlk Havlíček
M85 5 Orlík Šmarda 3) Mikula, 4) Stania -