Organizační a Herní řád


Nový OHŘ byl jednomyslně schválen Valnou hromadou klubu 21.11.2009 na závěrečném TM v Tišnově.

Platnost nového OHŘ je od 1.1.2010.

Dne 19.11.2010 byl z rozhodnutí VHK přidán do Organizačního řádu do článku 5, bod "i".

Nový OHŘ