Body


ČMKV eviduje k 31.12.2021 - 280 hráčů, kteří získali více než 10.000 bodů.
Pořadí po 40 sezonách na prvních třech místech je následující:

Ruzha Lumír - 94.540 bodů
Potůčková Anděla - 80.510 bodů
Mikula Oldřich - 79.790 bodů

Všichni hráči s více jak 10.000 body jsou uvedeni v této tabulce :

Pořadí podle získaných bodů


Roky


Ke konci roku 2021 ČMKV eviduje 584 členů, kteří jsou nebo byli v Klubu 10 a více let!
Více než 20 let je nebo bylo v klubu 278 členů!
V následující tabulce je pořadí všech členů s 20 a více roky v našem Klubu.

Pořadí podle roků v ČMKV