Jednotlivé turnaje


Vítězové jednotlivých turnajů


Na 278 turnajích během 33 sezón se odehrálo celkem 2705 jednotlivých turnajů ve 14 kategoriích.
287 hráčů a hráček na nich dokázalo zvítězit.

V první tabulce jsou všichni vítězové jednotlivých turnajů a to v časovém sledu od prvního turnaje k poslednímu.
Dále je zde uvedeno datum, místo a počet hráčů u všech odehraných turnajů k 31.12.2014

Vítězové všech turnajů ČMKV


V čele historického pořadí vítězů jednotlivých turnajů se již dlouho drží dvojice Ruzha - Lhotka
která má obrovský odstup od dalších hráčů v pořadí. Na třetí místě je po 33. sezoně Božena Lerchová.

Pořadí na prvních třech místech i s počtem vyhraných turnajů:

Ruzha Lumír - 156
Lhotka Zdeněk - 135
Lerchová Božena - 78

Pořadí vítězů jednotlivých turnajů

Vítězné série


ČMKV eviduje 63 sérií alespoň pěti vítězství v řadě a 28 hráčů kteří to dokázali.
7 hráčů dokázalo vyhrát všechny turnaje jednoho ročníku.
Pouze jeden hráč v celé historii Klubu dokázal vyhrát všechny turnaje dvou, po sobě jdoucích, ročníků.
Povedlo se to Zdeňku Lhotkovi v letech 1997 a 1998.

Série vítězství

Zlatá garda


Členem tohoto elitního klubu se může stát pouze hráč který má mezi svým prvním a zatím posledním
vyhraným turnajem minimálně 20 let! ČMKV má zatím 22 takových hráčů (15 mužů a 7 žen) kteří si drží
svoji vynikající výkonnost déle než dvě desetiletí!

Zlatá garda