Jednotlivé turnaje


Vítězové jednotlivých turnajů


Na 310 turnajích během 37 sezón se odehrálo celkem 3097 jednotlivých turnajů v 15 kategoriích.
323 hráčů a hráček na nich dokázalo zvítězit.

V první tabulce jsou všichni vítězové jednotlivých turnajů a to v časovém sledu od prvního turnaje k poslednímu.
Dále je zde uvedeno datum, místo a počet hráčů u všech odehraných turnajů k 31.12.2018

Vítězové všech turnajů ČMKV


V čele historického pořadí vítězů jednotlivých turnajů je s velkým náskokem dvojice Ruzha - Lhotka
Na třetí místě je po 37. sezoně další dvojice Božena Lerchová a Miloš Matějíček.

Pořadí na prvních třech místech i s počtem vyhraných turnajů:

Ruzha Lumír - 170
Lhotka Zdeněk - 135
Lerchová Božena a Miloš Matějíček - 87

Pořadí vítězů jednotlivých turnajů

Vítězné série


ČMKV eviduje 76 sérií s alespoň pěti vítězstvími v řadě a 33 hráčů kteří to dokázali.
7 hráčů dokázalo vyhrát všechny turnaje jednoho ročníku.
Pouze jeden hráč v celé historii Klubu dokázal vyhrát všechny turnaje dvou, po sobě jdoucích, ročníků.
Povedlo se to Zdeňku Lhotkovi v letech 1997 a 1998.

Série vítězství

Zlatá garda


Členem tohoto elitního klubu se může stát pouze hráč který má mezi svým prvním a zatím posledním
vyhraným turnajem minimálně 20 let! ČMKV má zatím 32 takových hráčů (22 mužů a 10 žen) kteří si drží
svoji vynikající výkonnost déle než dvě desetiletí!
Šest hráčů vítězí dokonce již déle než 30 let!

Zlatá garda