Vedení klubu


Po zvolení Valnou hromadou, konanou dne 16.11.2018 v Hluku,
jmenoval předseda nový výbor ČMKV v následujícím složení:

Předseda: Jiří Juřena - řízení spolku, spolupráce se Slovenskem
Místopředseda: Tomáš Danaj - ředitel turnajů
Místopředseda: Josef Jungvirt - hospodář, finance, platební styk
Místopředseda: Dušan Molitoris - organizace turnajů v ČR, účast ČMKV na ME a MS
Matrika: Eva Švecová
Webové stránky: Aleš Ruzha
další členové výboru:
Jana Gillanyiová
Jaroslav Kučera

Výbor má mandát do konce roku 2022.

Revizní komise (nepodléhající výboru):
Předsedkyně: Jana Fojtíková
členky komise:
Anna Hardubejová
Sidonie Jesenská