Zpráva o klubu


Zde si můžete prohlédnout "Zprávu o činnosti klubu za rok 2020"
kterou v lednu 2021 předložil předseda Klubu Jiří Juřena
i Zprávu o hospodaření od pana Húsky a Revizní zprávu od předsedkyně Revizní komise Jany Fojtíkové:

"Zpráva o činnosti klubu za rok 2020"

"Zpráva o hospodaření za rok 2020"

"Revizní zpráva za rok 2020"