Zprávy o klubu


Zde si můžete prohlédnout "Zprávu o činnosti klubu za rok 2022"
kterou na VHS v Hluku předloží předseda Klubu Jiří Juřena
i Zprávu o hospodaření od pana Húsky a Revizní zprávu od předsedkyně Revizní komise Jany Fojtíkové:

"Zpráva o činnosti klubu za rok 2022"

"Zpráva o hospodaření za rok 2022"

"Revizní zpráva za rok 2022"