Výsledky turnaje v Havířově


Turnaj č.329 v Havířově 19.2.2022

První turnaj 41. sezóny, ve které oslavíme i 40. výročí založení našeho Klubu (24.4.1982),
se konal v Havířově. V tomto moravskoslezkém městě se konal náš turnaj již po šestadvacáté,
ale tentokát do něj přijela rekordní návštěva - 199 hráček a hráčů (37 + 162)!
O dva tak byl překonán dosavadní rekord z roku 2008.
Hrálo se na 24 stolech a turnaj byl ukončen ve 20:30.

Tabulka hráčů a hráček kteří se umístnili na 1 - 3 místě a vítězů Malého finále:

kategorie počet
hráčů
1.místo 2.místo 3.místo MF
W40 3 Veiglová Janoušková Mezerová -
W50 13 Brůčková Fojtíková Dusilová, Teglová Marčeková (SVK)
W60 11 Smištíková Klišová 3)Szellová, 4)Gillányiová (SVK) Matoušková
W70 5 Maršíková J. Solařová 3)Adamová, 4)Borecká -
W80 5 Spěváčková Potůčková 3)Švecová, 4)Štanclová -
M40 17 Macela Machalík (SVK) Gráf, Ján (SVK) Kuba M.
M50 30 Sagáčik Jašek 3)Kočvara M., 4)Berger Mergenthal
M60 17 Vrtal Coufal Kepl, Stuchlý Müller
M65 23 Láni T.(SVK) Studecký 3)Gallus (SVK) , 4) Polák Palmi
M70 33 Just Pořízek Rakovický, Valenta Novotný E.
M75 23 Matějíček Hrnčiřík 3)Valárik (SVK), 4)Malčák Staňa
M80 13 Jaško (SVK) Holoda (SVK) 3)Vlk, 4)Bauer Sejpka
M85 6 Mikula Stania 3)Orlík, 4)Šmarda -