Body


ČMKV eviduje k 31.12.2011 - 211 hráčů kteří získali více než 10.000 bodů.
Pořadí po 30 sezonách na prvních třech místech je následující:

Ruzha Lumír - 79.570 bodů
Lhotka Zdeněk - 68.570 bodů
Potůčková Anděla - 62.000 bodů

Všichni hráči s více jak 10.000 body jsou uvedeni v této tabulce :

Pořadí podle získaných bodů


Roky


Ke konci roku 2011 ČMKV eviduje 414 hráčů kteří jsou nebo byli členy Klubu 10 a více let!
Ze současných členů je to 304 - což je polovina všech členů!!!
V následující tabulce je pořadí všech těchto členů seřazených podle délky členství v našem Klubu.
Při rovnosti let je rozhodujícím kritériem věk přičemž starší člen má přednost před mladším.

Pořadí podle roků v ČMKV