Vedení klubu


Po zvolení Valnou hromadou, konanou dne 18.11.2022 v Hluku,
jmenoval předseda nový Výkonný výbor ČMKV v následujícím složení:

Předseda: Tomáš Danaj - řízení činnosti klubu, finance, administrativa
Místopředseda: Dušan Molitoris - organizace turnajů ČMKV, zajištění zájezdů na MSV a MEV
Místopředseda: Ing. Aleš W. Ruzha - dlouhodobé statistiky, Zpravodaj, webové stránky
členka VV: Mgr. Jana Fojtíková - členské příspěvky
člen VV: Jaroslav Kučera - ředitel turnajů a vedoucí skupinářů
člen VV: Ladislav Kozák

Výbor má mandát do konce roku 2026.

Revizní komise (nepodléhající výboru):
Předsedkyně: Jitka Maršíková
členka komise: Božena Adamová
členka komise: Světla Borecká