Vedení klubu


Po zvolení Valnou hromadou, konanou dne 16.11.2018 v Hluku,
jmenoval předseda nový výbor ČMKV v následujícím složení:

Předseda: Jiří Juřena - řízení spolku, finance, spolupráce se Slovenskem
Místopředseda: Tomáš Danaj - ředitel turnajů
Místopředseda: Dušan Molitoris - organizace turnajů v ČR, účast ČMKV na ME a MS
členové výboru:
Eva Švecová - matrika
Aleš W. Ruzha - dlouhodobé statistiky, Zpravodaj, webové stránky
Jana Gillanyiová
Jaroslav Kučera

Výbor má mandát do konce roku 2022.

Revizní komise (nepodléhající výboru):
Předsedkyně: Jana Fojtíková
členka komise: Sidonie Jašková