Zprávy o klubu


Zde si můžete prohlédnout "Zprávu o činnosti klubu za rok 2023"
kterou na VHS v Hluku předloží předseda Klubu Tomáš Danaj
i Zprávu o hospodaření od pana Húsky a Revizní zprávu od Jitky Maršíkové:

"Zpráva o činnosti klubu za rok 2023"

"Zpráva o hospodaření za rok 2023"

"Revizní zpráva za rok 2023"